Všetko dôležité o súkromnej bezpečnosti.

   
     Call 24 Hours: 1.888.222.5847

Otázky na ústnu časť skúšky – typ P

Otázky na ústnu časť skúšky typu P nájdete tu: Otázky na ústnu časť skúšky – typ P  

Čítať viac 

Môžem byť SBSkar, ak som bol odsúdený za dopravnú nehodu?

“Dobrý deň, viete mi poradiť či môžem byť SBSkar, ak nemám “čistý” register trestov? Ide o to, že som mal dopravnú nehodu, za ktorú som bol odsúdený za prečin usmrtenie a ublíženie na zdraví. Teraz som si požiadal o zahladenie trestu. Prosím vedeli by ste mi poradiť?” Čo sa týka trestu, ktorý Vám bol uložený, […]

Čítať viac 

Komu predkladá konateľ SBSky doklady preukazujúce jeho bezúhonnosť a spoľahlivosť?

“Dobrý deň, chcel by som sa opýtať. V súlade s § 29 ods. 5 zákona č. 473/2005 o súkromnej bezpečnosti má právnická osoba povinnosť predložiť ministerstvu raz za 2 roky náležité doklady. Takáto osoba teda musí posielať tieto doklady na KRPZ alebo stačí keď ich má spoločnosť pravidelne aktualizované a archivované? Za odpoveď ďakujem.” Ustanovenie […]

Čítať viac 

Môže kurz SBS absolvovať aj cudzinec?

“Dobrý deň, mám otázku či môže kurz SBS absolvovať aj osoba, ktorá nie je občanom Slovenskej republiky? Napríklad cudzinec s osvedčením Slováka žijúceho v zahraničí?” Áno, aj v takomto prípade je možné absolvovať kurz a získať preukaz SBS. Zákon č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti nestanovuje, že by strážnikom, detektívom, alebo lektorom mohol byť […]

Čítať viac 

Skončila platnosť môjho preukazu SBS, kto je zodpovedný, ak ďalej pracujem napriek tomu? Ja alebo môj zamestnávateľ?

Opäť raz nám prišla do emailovej schránky zaujímavá otázka, ktorú vám prinášame aj s odpoveďou. “Dobrý deň. Kto zodpovedá za skončenie platnosti preukazu typu S ? Držiteľ alebo zamestnávateľ? Napríklad, ja by som bol zamestnanec nejakej bezpečnostnej služby, pričom musím byť samozrejme držiteľ preukazu odbornej spôsobilosti typu S. Preukaz musím mať samozrejme vždy pri sebe, […]

Čítať viac 

Môžem byť držiteľom preukazu SBS aj v prípade že nepracujem pre žiadnu súkromnú bezpečnostnú službu?

Držiteľom preukazu SBS môžete byť bez ohľadu na skutočnosť, či pracujete v nejakej SBS alebo nie.

Čítať viac 

Mal som zaplatený kurz SBS, ale nemám ho dokončený. Čo k tomu potrebujem, aby som ho mohol dokončiť?

V prípade, ak ste si v minulosti zaplatili kurz SBS, ale z nejakých dôvodov ste ho nedokončili, najlepšie urobíte, ak sa skontaktujete s pôvodnou akreditovanou osobou (akreditovaná osoba = osoba oprávnená vykonávať kurzy SBS), ktorej ste za kurz zaplatili. S touto osobou sa môžete dohodnúť, že časť kurzu, ktorú ste neabsolvovali si doplníte. Následne budete […]

Čítať viac 

Vydala som sa, mám nové priezvisko, kde mám požiadať o nový preukaz SBS?

Dnes vám prinášame odpoveď na ďalšiu zaujímavú otázku, ktorá nám bola doručená. “Chcela by som sa informovať na koho sa mám obrátiť, ak sa mi zmenilo priezvisko po uzavretí manželstva. Preukaz odbornej spôsobilosti mám 5 rokou.” Ak sa vám zmenilo priezvisko, preukaz SBS vám ukradli, stratili ste ho, alebo máte preukaz poškodený, nový preukaz SBS […]

Čítať viac 

Seriál otázok z ústnej časti skúšky – bezúhonnosť podľa zákona o súkromnej bezpečnosti

Kedy nie je osoba bezúhonná podľa zákona o súkromnej bezpečnosti? (Kto a za akých podmienok podľa zákona o súkromnej bezpečnosti sa nepovažuje za bezúhonného? Uveďte všetky prípady, kedy sa podľa zákona o súkromnej bezpečnosti vyžaduje, aby osoba bola bezúhonná!) Osoba nie je bezúhonná ak: bola právoplatne odsúdená: za úmyselný trestný čin alebo za iný trestný čin, za ktorý jej […]

Čítať viac 

Seriál otázok z ústnej časti skúšky – Čo je vecný bezpečnostný prostriedok a iný technický prostriedok

Čo je vecný bezpečnostný prostriedok a iný technický prostriedok podľa zákona o súkromnej bezpečnosti? (Vysvetlite čo je vecný bezpečnostný prostriedok, čo je iný technický prostriedok! Uveďte príklady!)   Vecný bezpečnostný prostriedok je vec (čokoľvek) vrátane zvieraťa, ktorá je určená na to: aby sa použila ako zbraň alebo na zastavenie, prípadne obmedzenie pohybu osoby, zvieraťa alebo vozidla alebo […]

Čítať viac