Som bývalí príslušník Policajného zboru, mám nárok na preukaz SBS bez nutnosti absolvovať kurz SBS?

Pretože nám do našej emailovej schránky: kurzsbs@gmail.com prišla otázka, odpoveď na ktorú by mohla zaujímať viacerých z Vás, prinášame ju aj s odpoveďou v ďalších riadkoch.

Otázka:

„Chcem sa informovať, som bývalý príslušník ZNB, pri obnove môjho preukazu SBS, či musím platiť poplatok?“

Naša odpoveď:

Od zmeny zákona č. 473/2005 Z. z.  o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) zákonom č. 8/2013 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 01.02.2013, platí, že ak ste už bol držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti a jeho platnosť skončila uplynutím doby, na ktorý bol vydaný, musíte absolvovať kurz a skúšku odbornej spôsobilosti bez ohľadu na to, že ste v minulosti bol príslušníkom jednotného ozbrojeného bezpečnostného zboru. K tejto zmene došlo zmenou ustanovenia § 20 zákona č. 473/2005 Z. z.. V jeho odseku 3 sa ustanovilo, že ak platnosť preukazu zanikne podľa odseku 1 písm. a) a h), na vydanie nového preukazu je potrebné absolvovať odbornú prípravu a úspešne vykonať skúšku odbornej spôsobilosti. Odbornú prípravu možno absolvovať najskôr šesť mesiacov pred skončením platnosti preukazu. Podľa ods. 1 písm. a) platnosť preukazu zaniká uplynutím doby, na ktorú bol vydaný. Preto, od tejto zmeny zákona (od 01.02.2013) musia kurz u akreditovanej osoby a skúšku absolvovať všetci záujemcovia o preukaz odbornej spôsobilosti bez rozdielu, či v minulosti boli príslušníkmi ozbrojených bezpečnostných zborov, alebo nie, to napriek tomu, že pred 01. februárom 2013 platilo, že týmto príslušníkom bol po splnení zákonných podmienok preukaz vydaný bez nutnosti absolvovať kurz a skúšku odbornej spôsobilosti.
V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať.

2 názory k “Som bývalí príslušník Policajného zboru, mám nárok na preukaz SBS bez nutnosti absolvovať kurz SBS?

 1. Som bývalý príslušník PZ a chcel by som preukaz SBS, aké doklady musím predložiť, či musím zaplatiť kolok . Za odpoveď vopred ďakujem.

  1. Dobrý deň,

   ak ste bol príslušníkom Policajného zboru viac ako 5 rokov, vykonával ste bezpečnostnú prax a splnili ste podmienku získania bezpečnostného vzdelania, musíte predložiť úradu súkromných bezpečnostných služieb Prezídia Policajného zboru žiadosť o vydanie preukazu odbornej spôsobilosti a potvrdenie o bezpečnostnej praxi. Zároveň je potrebné zaplatiť správny poplatok za podanie žiadosti vo výške 50 eur a ak spĺňate všetky podmienky a preukaz Vám bude vydaný musíte ešte uhradiť správny poplatok za vydanie preukazu vo výške 16,50 eur. Konkrétne informácie by Vám mohli poskytnúť aj priamo pracovníci úradu súkromných bezpečnostných služieb Prezídia Policajného, ich kontakt, tlačivo – žiadosť o vydanie preukazu odbornej spôsobilosti a ďalšie zaujímavé informácie nájdete tu: https://www.minv.sk/?kontakty-12

   S pozdravom

   http://www.kurz-sbs.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *