Testy SBS

POZOR!!!
Pod týmto textom nájdete celkom 17 testov. Otázky testov nie sú zoradené tak, ako sú zoradené pri písomnej skúške príslušného typu, ale podľa problematiky, ktorej sa týkajú! Preto pri príprave na skúšku typu S treba testovať nie len test č. 1 ale testy č. 1 a 3 až 12! Pri príprave na skúšku typu P treba zase využiť testy č. 2 až 16 a pri type CIT, testy č. 2 až 17!
 1. Súkromná bezpečnosť – typ S
 2. Súkromná bezpečnosť – typ P a CIT
 3. Ústava Slovenskej republiky a právna úprava základných ľudských práv a slobôd – typ S, P a CIT
 4. Ochrana osobných údajov – typ S, P a CIT
 5. Priestupkové právo – typ S, P a CIT
 6. Trestné právo – typ S, P a CIT
 7. Policajný zbor – typ S, P a CIT
 8. Obecná polícia – typ S, P a CIT
 9. Vojenská polícia – typ S, P a CIT
 10. Poskytovanie prvej pomoci – typ S, P a CIT
 11. Požiarna ochrana – typ S, P a CIT
 12. Kriminalistika – typ S, P a CIT
 13. Správne právo – typ P a CIT
 14. Obchodné právo – typ P a CIT
 15. Občianske právo – typ P a CIT
 16. Pracovné právo – typ P a CIT
 17. Profesionálna cezhraničná preprava eurovej hotovosti cestnou dopravou – typ CIT