Ústava Slovenskej republiky a právna úprava základných ľudských práv a slobôd – typ s, P a CIT

Ústava Slovenskej republiky a právna úprava základných ľudských práv a slobôd - typ s, P a CIT

Ústava Slovenskej republiky a právna úprava základných ľudských práv a slobôd – typ s, P a CIT