2 názory k “identifikačný preukaz SBS – vzor

  1. Dobrý deň pán Milan,

   spôsob kedy a ako sa musí identifikačný preukaz nosiť ustanovuje § 54 ods. 3 zákona č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti. Podľa jeho ustanovenia pri plnení úloh podľa tohto zákona na verejne prístupnom mieste je osoba poverená výkonom fyzickej ochrany povinná mať viditeľne umiestnený identifikačný preukaz na ľavej strane odevu v oblasti pŕs. To neplatí, ak ide o činnosť uvedenú v § 3 písm. c) (ochranu osoby). Osoba poverená výkonom fyzickej ochrany pri plnení úloh podľa tohto zákona na inom ako verejne prístupnom mieste, osoba poverená výkonom pátrania alebo osoba poverená odbornou prípravou a poradenstvom pri plnení úloh podľa tohto zákona musí mať identifikačný preukaz pri sebe. Osoba poverená výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva je povinná na požiadanie identifikačný preukaz predložiť orgánu dozoru pri výkone štátneho dozoru, orgánu kontroly pri výkone kontroly alebo policajtovi alebo príslušníkovi Vojenskej polície pri výkone kontroly činnosti.

   Vzhľadom k uvedenému, teda osoba na mieste inom ako verejne prístupnom identifikačný preukaz nemusí mať viditeľne umiestnený na ľavej strane v oblasti pŕs, stačí, ak ho má len pri sebe. Tu je ale potrebné ešte dodať, že podľa ustanovenia § 8 písm. r) verejne prístupným miestom je každé miesto, kde vstup osobám nie je zakázaný. Táto definícia verejne prístupného miesta je odlišná, ako napr. verejné miesto definuje Trestný zákon, prípadne iné predpisy.

   S pozdravom

   https://www.kurz-sbs.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *