Koľko strážnikov musí byť na jednom objekte?

Zase raz sme do našej schránky dostali zaujímavú otázku, odpoveď na ktorú bude zaujímať viacerých z vás. V ďalších riadkoch ju prinášame aj s odpoveďou.

Otázka:

Dobrý deň,

chcel by som sa opýtať či je potrebné aby zamestnanci VO u právnickej osoby boli na nočných smenách dvaja a ak áno podľa akej legislatívy.
Za odpoveď ďakujem

 

Naša odpoveď:

Zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov, ani žiaden iný všeobecne záväzný právny predpis nereguluje počet strážnikov na jednotlivých objektoch, či už ide o vlastnú ochranu alebo strážnu službu vykonávanú ako podnikateľskú činnosť. Počty strážnikov (zákon používa pojem osoby poverené výkonom fyzickej ochrany) ustanovuje len pri prevádzkovaní zariadenia poplachového systému (tzv. pult centrálnej ochrany – PCO, stredisko registrácie poplachov – SRP a pod.), kedy je prevádzkovateľ takéhoto systému povinný zabezpečiť okamžité preverenie signálu najmenej dvomi odborne spôsobilými osobami poverenými výkonom fyzickej ochrany (strážnikmi) alebo prostredníctvom kamerového systému.

Taktiež zákon ustanovuje podmienku použitia vhodného vozidla a najmenší počet osôb potrebných pri výkone ochrany majetku a osoby pri preprave, najčastejšie je to prevoz peňazí do bánk, ale môže to byť aj prevoz akéhokoľvek hodnotného majetku, či už sú to šperky, umelecké diela a pod. Pri takejto preprave sú počty stanovené podľa hodnoty prepravovaného majetku. Majetok v hodnote od 166 000 eur do 1 660 000 eur musia prepravovať najmenej dve osoby. Majetok v hodnote od 1 660 000 eur do 3 320 000 eur musia prepravovať celkom štyri osoby, dve ktoré sú pri prepravovanom majetku a dve v doprovodnom vozidle. Majetok v hodnote nad 3 320 000 eur alebo ak prevádzkovateľ strážnej služby hodnotu prepravovaného majetku nepozná musí byť tento majetok pri preprave chránený celkom šiestimi osobami. Dve osoby sa musia nachádzať pri prepravovanom majetku, dve v doprovodnom vozidle pred prepravovaným majetkom a dve v doprovodnom vozidle za prepravovaným majetkom.

S pozdravom

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *