Seriál otázok z ústnej časti skúšky – formy odbornej prípravy a poradenstva

V našom seriáli prinášame ďalšiu otázku na skúšku odbornej spôsobilosti SBS s odpoveďou na ňu. Otázka č. 3:

Aké sú formy odbornej prípravy a poradenstva podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?

(Vymenujte ich a vysvetlite ich obsah!)

Formy odbornej prípravy a poradenstva sú:

  1. príprava na výkon strážnej služby
  2. príprava na výkon detektívnej služby
  3. príprava na výkon profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou, 
  4. poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou, 
  5. poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní strážnej služby alebo
  6. poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní detektívnej služby.

Odborná príprava a poradenstvo je činnosť, ktorá si vyžaduje osobitné predpoklady na osoby, ktoré ju zabezpečujú. Tieto osobitné predpoklady sú vyžadované najmä preto, že od týchto osôb do značnej miery závisí ako bude strážna, prípadne detektívna služba vykonávaná, pretože oni pripravujú tieto osoby či už na skúšku odbornej spôsobilosti alebo poskytujú odborné rady ako tie ktoré činnosti vykonávať. Prípravou na výkon strážnej služby, detektívnej služby a profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou sa zvyčajne rozumie príprava na skúšku odbornej spôsobilosti. Prípravou na tieto jednotlivé činnosti je však aj akákoľvek iná príprava. Napríklad prevádzkovateľ strážnej služby si môže u prevádzkovateľa odbornej prípravy a poradenstva objednať kurz na zvýšenie či už teoretických vedomostí, prípadne praktických zručností svojich zamestnancov. Rovnako prevádzkovateľ detektívnej služby si môže u prevádzkovateľa odbornej prípravy a poradenstva objednať napríklad zaškolenie svojich zamestnancov na nové metódy detektívnej služby a pod..

Poskytovaním odborných rád pri prevádzkovaní profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou, strážnej služby alebo detektívnej služby je napríklad poskytovanie rád ako zabezpečiť ochranu určitej osoby, prípadne majetku, poskytovanie rád akým spôsobom by bolo vhodné zabezpečiť hľadanie určitej osoby a podobne. Pri príprave ani pri poskytovaní odborných rád nie je podmienkou aby osoba, ktorá má udelenú licenciu na prevádzkovanie odbornej spôsobilosti bola aj držiteľom akreditácie vydanej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. Akreditáciu podľa § 80 až § 83 zákona o súkromnej bezpečnosti musí mať iba ten prevádzkovateľ odbornej prípravy a poradenstva, ktorý chce zabezpečovať odbornú prípravu na skúšku odbornej spôsobilosti podľa § 19 zákona o súkromnej bezpečnosti – tzv. kurzy SBS.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *