Ako a kam odovzdať preukaz odbornej spôsobilosti SBS

Dnes sme dostali zaujímavú otázku, ktorá by mohla zaujímať nie len jej odosielateľa, ale aj ďalších. Preto sme sa rozhodli, že odpoveď na ňu uverejníme.

Otázka: „Dobrý deň, rád by som sa opýtal,kam,akou formou (osobne,písomne) a v akej lehote mám vrátiť preukaz SBS po uplynutí jeho platnosti? Už nemám záujem o nový.“

Naša odpoveď:

Podľa ustanovenia § 20a ods. 4 zákona č. 473/2005 Z. z.o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) držiteľ neplatného preukazu odbornej spôsobilosti (ďalej len „preukaz“) je povinný ho odovzdať Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky do 15 dní od zániku jeho platnosti podľa odseku 1 písm. a), d) až f). 

Podľa ustanovenia § 20a ods. 1písm. a), d) až f) zákona platnosť preukazu zaniká:
– uplynutím doby, na ktorú bol vydaný, 
– rozhodnutím o jeho odňatí podľa § 90 zákona, 
– ak zápisy v ňom uvedené sú nečitateľné alebo je porušená jeho celistvosť alebo 

– ak obsahuje údaje nezodpovedajúce skutočnosti.

Toľko zákonná úprava povinnosti odovzdať preukaz.

Prakticky to znamená, že ak už nemáte záujem byť držiteľom preukazu, alebo jeho platnosť skončila, prípadne Vám bol odňatí, ak zápisy v ňom uvedené sú nečitateľné alebo je porušená jeho celistvosť alebo ak obsahuje údaje nezodpovedajúce skutočnosti ste povinný ho do 15 dní odovzdať úradu súkromných bezpečnostných služieb prezídia Policajného zboru, ako útvaru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zodpovednému aj za agendu preukazov, ktorý sídli na Sibírskej ul. č. 26 v Bratislave. Jeho adresa na doručovanie je: Ministerstvo vnútra SR, Prezídium PZ, úrad SBS, Pribinova 2, 812 72 Bratislava.

Čo sa týka formy odovzdania preukazu, tá nie je v zákone stanovená. Napriek tomu si Vám dovoľujeme odporučiť odovzdať preukaz spoločne so sprievodným listom, v ktorom Vám preberajúca osoba potvrdí jeho prevzatie.

 

24 názorov k “Ako a kam odovzdať preukaz odbornej spôsobilosti SBS

  1. Dobrý deň pani Katarína.
   Áno, preukaz odbornej spôsobilosti je možné vrátiť aj tak, že ho pošlete poštou. Napriek tomu Vám odporúčame, aby ste ste sa pred tým ako preukaz odošlete aspoň telefonicky spojili s pracovníkmi úradu súkromných bezpečnostných služieb Prezídia Policajného zboru a s nimi konzultovali postup odovzdania preukazu. Kontakt nájdete tu: http://www.minv.sk/?kontakty-12

   S pozdravom
   https://www.kurz-sbs.sk

 1. Dobry mne odnali preukaz kvoli priestupku par.49 obc.spolunazivanie tak ze som sa nemal moznost ani odvolat lebo mi to nedorucili mam sancu sa odvolat ked aj neskor alebo nejaky sposob ziskat spat?dakujem

  1. Dobrý deň,

   na korektnú a úplnú odpoveď by sme potrebovali poznať viac podrobností, ktoré sa týkajú Vášho prípadu. Napriek tomu, ak Vám správny orgán riadne nedoručil rozhodnutie o odňatí preukazu odbornej spôsobilosti, tak jeho rozhodnutie nikdy nemohlo nadobudnúť právoplatnosť a vykonateľnosť. Avšak správny orgán mohol v konaní využiť aj možnosť tzv. fikcie doručenia, ktorú pozná správny poriadok. To znamená, že zásielka (rozhodnutie) sa považuje za riadne doručenú aj v prípade, ak ste sa v čase jej doručovania bežne zdržiaval v mieste doručenia a napriek tomu ste si zásielku, ktorá bola uložená na pošte neprevzal, alebo ste priamo odmietol jej prevzatie. V takom prípade sa zásielka považuje za riadne doručenú, aj keď by ste ju priamo fyzicky neprevzal a ona sa vráti správnemu orgánu späť. O tom, že Vám bola zásielka doručovaná Vás mal oboznámiť poštový doručovateľ oznámením o uložení zásielky na pošte. Sú to také modré a žlté „lístočky“, tlačivá, podľa toho, či išlo o prvý pokus o doručenie, alebo o opakovaný pokus o doručenie. Isto ste sa už s takými „lístočkami“, tlačivami, niekedy v živote stretli.

   S pozdravom

   https://www.kurz-sbs.sk

 2. Dobry den ked som mal priestupok 2014 preco mi nadobudlo pravoplatnost 2016 aj to preto ze som bol zahlasit odcudzenie Pos a vtedy zistili ze mam priestupok a zacali konanie na ktory som sa nemohol odvolat lebo na adrese dorucenia som nebyval a mal som tam na mna kontakt a ci mam moznost ziskat preukaz skor spat dakujem

  1. Dobrý deň,
   z Vašej otázky nám nie je úplne jasné o aký priestupok sa jedná. Potrebovali by sme bližšie informácia. Ale priestupok je možné spravidla prejednať v lehote 2 rokov od jeho spáchania. Preto mohlo rozhodnutie o priestupku nadobudnúť právoplatnosť až v roku 2016. Čo sa týka doručovania rozhodnutia, to musí byť riadne doručené. Ak ste sa na adrese, kam Vám rozhodnutie doručovali preukázateľne nezdržiavali, nie je možné aby rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť ani tzv. fikciou doručenia. Ak napriek tomu, že ste sa preukázateľne nezdržiaval na adrese kam správny orgán doručoval svoje rozhodnutie a toto nadobudlo právoplatnosť, je možné, za splnenia zákonných podmienok, domáhať sa jeho zrušenia, pretože rozhodnutie, ktoré nebolo riadne doručené (riadnym doručením sa myslí aj tzv. fikcia doručenia za splnenia jej podmienok, nie len jeho fyzické doručenie) nikdy nemohlo nadobudnúť právoplatnosť. Čo sa týka preukazu odbornej spôsobilosti ten môžete získať späť len v prípade, ak by sa Vám podarilo preukázať, že rozhodnutie o priestupku bolo vydané nezákonné a bude zrušené. Inak žiaľ nie, pretože správny orgán, ktorý rozhodoval o zadržaní preukazu musí vychádzať z tzv. zásady prezumcie správnosti rozhodnutia. To znamená, že neskúma rozhodnutie iného správneho orgánu a považuje ho za správne a zákonné, až do doby, kým sa zákonným spôsobom nepreukáže opak (napr. zruší ho súd).

   V prípade nejasností nás môžete kontaktovať aj na našej adrese: kurzsbs@gmail.com

   S pozdravom

   https://www.kurz-sbs.sk

 3. Dobry den..chcem sa spytat som vlastnik sbs preukazu,no pri stahovani sa do domu sa mi stratil.. A od aprila nastupujem ako sbs-kar do novej roboty! Potrebujem vidatydať novy.. Prosim vas kde mi vydaju novy preukaz? Co k tomu potrebujem? Som z okolia BA..za odpoved dakujem pekne! HORVÁTH

 4. Dobrý deň ,
  viem , že preukaz odbornej spôsobilosti po uplynutí platnosti treba odovzdať.
  Ćo sa stane , ak ho majiteľ nevráti / napr. zabudne , stratí , odcestuje mimo
  SR a.pod. / – má čakať nejaké sankcie , alebo ak preukaz je neaktívny , nič sa
  nedeje . Bývalý kolega sbs t.č. už dôchodca / nie výsluhový / ho nevrátil po uplynutí 10 r. platnosti asi pred rokom – má to nechať plávať , ked´ už viac
  nebude pracovať , alebo si ho úrad sbs môže pozvať na koberec ?

  1. Dobrý deň,

   ak si Váš kolega nesplnil povinnosť ustanovenú zákonom o súkromnej bezpečnosti môže čeliť sankciám zo strany správneho orgánu, v tomto prípade je to Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (Prezídium Policajného zboru). Zákon je v týchto prípadoch jednoznačný, napriek tomu si však treba uvedomiť, že zodpovednosť za priestupok zaniká po 2 rokoch. Je na Vašom kolegovi, či preukaz odovzdá, alebo bude dúfať, že nejakým nedopatrením, prílišným zaneprázdnením inými úlohami, alebo z iného dôvodu sa správny orgán „nedozvie“, že si nesplnil svoju povinnosť a sankciu mu neuloží. Ak aj Váš kolega preukaz teraz odovzdá, zákon o súkromnej bezpečnosti pravdepodobne porušil už tým, že preukaz odbornej spôsobilosti neodovzdal do 15 dní od zániku jeho platnosti. Samozrejme pri skúmaní zodpovednosti za priestupok vystupujú aj viaceré ďalšie skutočnosti, ktoré bude správny orgán skúmať. Preto nie je možné z nášho miesta jednoznačne povedať, že Váš kolega je určite zodpovedný za priestupok na úseku súkromnej bezpečnosti. Preukaz jeho držiteľ nemusí vrátiť iba v prípadoch, ak ho stratil, alebo mu bol odcudzený. Túto skutočnosť by však mal oznámiť príslušnému Obvodnému oddeleniu Policajného zboru.

 5. dobrý deň,chcel by som Vás poprosiť o radu,ako mám postupovať v prípade,že som absolvoval skúšky na obnovenie preukazu odbornej spôsobilosti sbs s úspešným zakončením,ale pri odovzdávaní preukazu mi bolo oznámené,že preukaz bude zadržaný na dobu 2 roky z dôvodu priestupku.Tento priestupok bol vyhodnotený sumou 2,00 Eurá pri nákupe v kauflande,kde som okrem potravín chcel kúpiť aj baterky do hodín,no pri ich manipulácii mi vypádavali z obalu a tak som si ich strčil do vrecka,aby mi nevypadli z košíka.Po zaplatení nákupu ma zadržala pracovníčka SBS s podozrením na krádež uvedených bateriek v hodnote 2 Eurá.Toto však bolo z mojej strany spôsobené neúmyselne a aj napriek tomu,že som ich chcel zaplatiť,tak pani zavolala Políciu a odviedla ma na stanovisko SBS. Po príchode Polície som zaplatil nielen za batérie,ale aj pokutu vo výške 20 Eur bez potvrdenia,nakoľko mi oznámili,že nemajú bločky. Na základe uvedeného som považoval situáciu za vyriešenú, a preto som to ďalej neriešil.Veľkým prekvapením bolo pre mňa oznámenie o zadržaní preukazu, lebo toto všetko bol omyl,ktorý ma teraz pripraví o zamestnanie.Vopred ďakujem za radu a pomoc.

  1. Dobrý deň,

   o podobných prípadoch sme už počuli. Žiaľ vo Vašom prípade budete zrejme ťahať za kratší koniec. Správny orgán, ktorý rozhodoval o vydaní preukazu odbornej spôsobilosti Vám ho vydať nemohol. Podľa prvej vety § 20 ods. 1 zákona o súkromnej bezpečnosti uchádzačovi, ktorý úspešne vykonal skúšku, alebo na základe písomnej žiadosti osobe, ktorá podľa § 19 ods. 3 a 4 alebo § 21 ods. 1 skúšku nemusí vykonať, vydá ministerstvo preukaz typu S, typu P alebo typu CIT, ak sú tieto osoby bezúhonné a spoľahlivé. Žiaľ, Vy podmienku spoľahlivosti (§ 14 ods. 1 zákona o súkromnej bezpečnosti) nespĺňate, pretože ste bol v posledných dvoch rokoch uznaný vinným z priestupku proti majetku.

   Jediný spôsob, ktorým by bolo možné zmeniť celú situáciu by bol prípad, kedy by sa Vám podarilo zrušiť rozhodnutie (blokovú pokutu) o tom, že ste spáchal priestupok proti majetku. To sa Vám už však asi tiež nepodarí, pretože správnu žalobu na neplatnosť daného rozhodnutia ste mohol podať len v lehote 2 mesiacov od vydania predmetného rozhodnutia (bloková pokuta).

   Zrejme zle ste bol informovaný o zadržaní preukazu. Pretože Vám nemal byť preukaz ani vydaný nie to ešte zadržaný. Preukaz Vám môže byť vydaný až keď budete spĺňať podmienku bezúhonnosti a spoľahlivosti. To znamená, že ak 2 roky od uloženia blokovej pokuty za priestupok proti majetku budete spĺňať všetky podmienky, t.j. budete osobou bezúhonnou a spoľahlivou podľa zákona o súkromnej bezpečnosti a úspešne absolvujete kurz SBS a skúšky (prípadne ste ich už absolvoval), môže Vám byť preukaz vydaný.

   Na druhej strane, treba si povedať, že ste mohol dopadnúť aj horšie. V prípade, ak ste bol držiteľom preukazu už v čase, kedy ste bol uznaný vinným z priestupku proti majetku a bol by sa o tom dozvedel správny orgán, mohol Vám preukaz podľa § 90 ods. 1 odňať pre stratu podmienky spoľahlivosti. V takom prípade by ste mohol kurz SBS absolvovať až po 5 rokoch od odňatia preukazu odbornej spôsobilosti, čo by bolo ďaleko horšie.

   S pozdravom

   https://www.kurz-sbs.sk

  1. Dobrý deň pán Ladislav,

   dovoľte sa nám ospravedlniť za neskorú odpoveď, ale žiaľ skôr sme nemohli odpovedať. Ak Vám bol preukaz odbornej spôsobilosti odňatý, môžete získať ďalší preukaz po uplynutí 5 ročnej lehoty, samozrejme, ak spĺňate zákonné podmienky. A čo sa týka samotného navrátenia preukazu odbornej spôsobilosti po odňatí preukazu, aj tam je vždy šanca, ale je to 50 na 50. Je potrebné preskúmať celé správne konanie vo veci odňatia preukazu, od vecnej stránky až po procesnú. Ak by sa zistilo pochybenie správneho orgánu, alebo nesprávne posúdenie skutkového stavu, mohlo by to dospieť až k tomu, že by Vám preukaz vrátili a rozhodnutie o odňatí by bolo zrušené. Toto už ale žiaľ nie je otázka na nás, ale skôr na nejakú advokátsku kanceláriu, ktorá Vám vie celé konanie zanalyzovať a v prípade zistenia nejakej šance na úspech, navrhnúť riešenie. Musíme ale podotknúť, že toto je vždy individuálne, od prípadu k prípadu sa to môže líšiť a nemusí to viesť k úspešnému koncu. Zrejme v drvivej väčšine prípadov ani nevedie. Ale to už polemizujeme, čo nie je našou úlohou.

   S pozdravom

   https://www.kurz-sbs.sk

 6. zdravim chcem sa opytat ked zanikla platnost preukazu sbs bol poslany v obalke na min.vnutra je to mozne ze ked som overoval platnost tak je platny? co to zabudli odpisat alebo sa stratil? nemam doklad o odoslani a teraz by som si chcel urobit novy preukaz bude to problem ? ako budu postupovat a co to pre mna znamena? nechapem preco je na overovacej stranke platny? co ak sa skutocne niekde zapatrosil ?

  1. Dobrý deň,

   na úvod nám dovoľte ospravedlniť sa za neskorú odpoveď, žiaľ skôr sme nemohli odpovedať. Na Vašu otázku Vám najlepšie odpovedia na úrade súkromných bezpečnostných služieb Prezídia Policajného zboru, ktorý priamo vedie evidenciu preukazov odbornej spôsobilosti. Kontakt na nich nájdete tu: https://www.minv.sk/?kontakty-12

   Dôvodov, prečo je ešte stále Váš preukaz evidovaný na webovej stránke ako platný môže byť mnoho, od technickej chyby, cez ľudskú až po jeho stratu pri poštovej preprave. Tak, či onak, o dôvode sa môžeme len domnievať. Preto bude asi najlepšie, ak sa, ako sme už uviedli obrátite na úrad súkromných bezpečnostných služieb Prezídia Policajného zboru, kde Vám vysvetlia, kde sa stala chyba. V prípade, ak im Váš preukaz nebol doručený, vedie Vám poradiť ako ďalej postupovať.

   S pozdravom

   https://www.kurz-sbs.sk

 7. Ak vkastním preukaz OS typu S už druhý krát a dva krát som absolvoval kurz,musím po vypršaní platnosti ak chcem ďalej pracovať v SBS znovu,teda tretí krát absolvovať prípravu,kurz a znovu platiť?Ďakujem!

  1. Dobrý deň pán Roman,

   rozumieme Vašej starosti a správne sa pýtate, či treba kurz absolvovať opakovane, žiaľ nepotešíme Vás. Podľa aktuálne platnej právnej úpravy musíte kurz absolvovať vždy po skončení platnosti preukazu odbornej spôsobilosti. V minulosti boli niektoré skupiny držiteľov od tejto povinnosti oslobodené a nemuseli absolvovať kurz opakovane, žiaľ prax priniesla situácie, kedy nie všetci držitelia preukazov reflektovali najmä na zmeny legislatívy a individuálne sa nevzdelávali. Z toho dôvodu sa stalo, že napriek tomu, že postupovali podľa vlastných vedomostí, tie už neboli v súlade s platnými predpismi. Preto musel zákonodarca zmeniť príslušné ustanovenia zákona o súkromnej bezpečnosti a v dnešnej dobe musia kurz opakovane absolvovať všetci. Dôvod absolvovania kurzu je ten, že v kurzoch by Vám mali lektori pomôcť oprášiť staré vedomosti a doplniť ich o nové.

   S pozdravom

   https://www.kurz-sbs.sk

 8. Dobrý deň, chcem sa spýtať, ci mi mohol byť odobratý preukaz sposobilosti. Je voči mne začaté trestné konanie, že som podozrivá zo spáchania subvencneho podvodu ,kde som nevinná.konanie nieje ukončené, ale preukaz mi už odobrali.dakujem za odpoveď.

  1. Dobrý deň pani Mária,

   žiaľ áno. Mohli Vám „odobrať“ preukaz odbornej spôsobilosti. Je to úplne bežný, štandardný, postup v prípadoch, ak je držiteľ POS obvinený z úmyselného trestného činu. V takom prípade buď krajské riaditeľstvá Policajného zboru, alebo Prezídium Policajného zboru rozhodnú podľa § 89 ods. 1 písm. b) zák. č. 473/2005 Z. z. o tom, že osoba, ktorá nie je spoľahlivá podľa § 14 ods. 1 písm. d) – čo znamená, že je trestne stíhaná za spáchanie úmyselného trestného činu (bolo jej vznesené obvinenie), je povinná odovzdať preukaz odbornej spôsobilosti do konečného rozhodnutia vo veci. Ak bude neskôr osoba uznaná vinnou zo spáchania úmyselného trestného činu, bude jej preukaz odňatý takpovediac na trvalo. To znamená, až do doby, kedy bude znovu spĺňať podmienky na jeho vydanie. Ak by naopak bola osoba oslobodená, prípadne by bolo trestné stíhanie voči tejto osobe zastavené, ihneď, ako by sa o tejto skutočnosti dozvedel orgán, ktorý „dočasne odobral“ POS ho vráti jeho držiteľovi.

   V prípade nejasností, alebo ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať.

   S pozdravom

   https://www.kurz-sbs.sk

 9. Dobrý deň,chcem sa spýtať nasledujúce,môj preukaz SBS som stratil,ale platnosť mu vypršala už v roku 2018.Ale ďalšia vec je že som sa v roku 2016 dopustil trestného činu podľa ustanovenia paragrafu 289 trestného zákona.Moja otázka znie:Smiem sa ešte snažiť o získanie nového preukazu SBS, nakoľko mám trest vo výpise registra trestov čistý,ale v odpise je stále zapísaný?Je možné ho odtiaľ tiež nejakým spôsobom vymazať, respektíve môžem aj napriek tomu sa uchádzať o prácu v SBS a urobiť si nový preukaz?

  1. Dobrý deň,

   v odpise registra trestov sú uvedené všetky tresty uložené počas celého života. Vo výpise iba tie, ktoré nie sú zahladené. Pre získanie preukazu odbornej spôsobilosti SBS nie je dôležité, či ste v minulosti spáchali trestný čin, ale to, či sa momentálne na Vás hľadí ako by ste nebol odsúdený. To znamená, že máte trest zahladený. Tiež je dôležité aký trest Vám bol uložený a kedy došlo k jeho vykonaniu. Podmienky bezúhonnosti a spoľahlivosti ustanovuje § 13 a § 14 zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov.

   Ak by naša odpoveď nebola dostatočne zrozumiteľná, napíšte nám znovu.

   S pozdravom

   https://www.kurz-sbs.sk

 10. Zdravím,
  Preukaz OS mi už skončil platnosť, pred 5dňami, ale do nejakých dvoch týždnov mám nové skúšky, preukaz možem odovzdať priamo na skúškach alebo ho mám predsa poslať do 15dni poštou? …lebo viem že keby platnosť preukazu počas skúšok ešte bola, tak oni si ho zoberú a rovno mi vydajú nový, tak by to mohlo biť aj s preukazom ktorý bude zhruba 20dní po platnosti.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *