Kurzy SBS a platnosť preukazov SBS počas pandémie Covid-19

S príchodom ochorenia Covid-19 do našich končín sa tak, ako všetko ostatné, musela tejto situácii prispôsobiť aj činnosť súkromných bezpečnostných služieb, vrátane kurzov SBS. V tejto súvislosti nás kontaktoval náš čitateľ Lukáš, ktorého zaujíma, či sa kurzy SBS stopli, alebo či si štát vymedzil počet koľko preukazov vydá a či teda má zmysel ísť do kurzu?

Po prepuknutí pandémie Covid-19 boli zo strany štátneho aparátu prijaté rôzne opatrenia, aby sa zabránilo šíreniu tohto ochorenia. Jedným z týchto opatrení bolo aj obmedzenie kurzov SBS. Jednotlivé opatrenia sa v priebehu času vyvíjali a menili. V súčastnosti na danú otázku dáva odpoveď zákon, na ktorom sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla 7. apríla 2020. Ide o zákon č. 73/2020 Z. z. ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19. Jeho XIII. časť do zákona
č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti implementovala ustanovenie § 98c s názvom Prechodné ustanovenia súvisiace s krízovou situáciou spôsobenou ochorením Covid-19.

Ustanovenia citovaného paragrafu nám dávajú okrem iného odpoveď aj na to, ako je to s platnosťami preukazov SBS, kurzami, prípadne ďalšími potvrdeniami, ktoré sa v súvislosti s výkonom súkromnej bezpečnostnej služby bežne predkladajú, či už zamestnávateľovi alebo orgánu kontroly, prípadne orgánu dozoru (krajské riaditeľstvá Policajného zboru a Prezídium Policajného zboru). Ide najmä o odpisy registra trestov a lekárske posudky. Poďme ale späť ku kurzom SBS. Tu si treba záujemcov o ich absolvovanie rozdeliť do dvoch skupín.

Jednou skupinou je skupina záujemcov, ktorí sú držiteľmi preukazov SBS, ale v čase vyhlásenej krízovej situácie (mimoriadna situácia vyhlásená v súvislosti s ochorením Covid-19 je od 12. marca 2020 do ….uvidíme) alebo v čase do 2 mesiacov od jej skončenia im platnosť preukazu skončila alebo skončí. Týmto osobám sa automaticky predlžuje platnosť preukazu SBS až do doby 3 mesiacov po zrušení krízovej situácie. To znamená, komu skončila platnosť preukazu, alebo bude končiť v dobe počas krízovej situácie alebo 2 mesiace po jej zrušení, automaticky sa mu predlžuje platnosť preukazu až do doby uplynutia 3 mesiacov od dátumu, kedy bola zrušená krízová situácia.

Môžme si uviesť príklad: Ak bude krízová situácia zrušená 1. júna 2020, lehota 2 mesiacov a lehota 3 mesiacov sa počíta od tohto dátumu. Všetci tí, ktorým platnosť preukazu SBS skončila alebo skončí v termíne do 2 mesiacov od tejto lehoty, t. j. do 1. augusta 2020, tým sa platnosť ich preukazov automaticky predlžuje o 3 mesiace od zrušenia krízovej situácie, t. j. do
1. septembra 2020. POZOR dátumy v tomto príklade, ku ktorým bude zrušená mimoriadna situácia sú vymyslené. Každý, koho sa to týka musí vo vlastnom záujme sledovať, kedy bude Vládou Slovenskej republiky zrušená krízová situácia (pod krízovou situáciou je treba rozumieť mimoriadnu situáciu, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ochorením Covid-19). Tento dátum je dôležitý a od tohto dátumu sa bude počítať 2, resp. 3 mesačná lehota.

Druhou skupinou je skupina záujemcov, ktorá doposiaľ nie je držiteľom platného preukazu SBS. Táto skupina záujemcov, na to aby mohla vykonávať strážnu službu, POZOR, ale iba v rozsahu ochrana majetku na verejne prístupnom mieste a ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste podľa zákona o súkromnej bezpečnosti musí absolvovať kurz SBS aj počas krízovej situácie. Kurz SBS však môže prebiehať prostredníctvom elektronických prostriedkov. Pôjde najmä o skupinové online semináre a podobne. Po absolvovaní takejto odbornej prípravy je absolventom vydané osvedčenie o absolvovaní odbornej prípravy. Podľa ustanovenia § 98c ods. 8 na výkon strážnej služby v rozsahu ochrana majetku na verejne prístupnom mieste a ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste počas krízovej situácie postačuje osvedčenie o absolvovaní odbornej prípravy namiesto preukazu odbornej spôsobilosti (preukaz SBS). To znamená, že tieto osoby nepotrebujú preukaz SBS ale postačí im vydané osvedčenie.

Aj iný záujemcovia o kurz ho môžu absolvovať prostredníctvom elektronických prostriedkov a dostanú osvedčenie (napríklad osoby vykonávajúce štatutárne orgány obchodných spoločností a pod.). Výkon činností, ktoré je možné vykonávať bez skúšky a platného preukazu, iba s osvedčením, však zákon obmedzil iba na strážnu službu v rozsahu podľa § 3 písm. a) a b)!

PS: Vážení čitatelia, uvedomujeme si, že počítanie hore uvedených lehôt môže byť mätúce, preto si dovoľujeme ponúknuť Vám možnosť, ak si nie ste istý ako ste na tom s platnosťou svojich preukazov Vy, napíšte nám do komentárov, alebo na emailovú adresu: kurzsbs@gmail.com a radi Vám pomôžeme s výpočtom presnej lehoty platnosti Vášho preukazu. Taktiež v prípade nejasností nás neváhajte kontaktovať rovnako do komentárov, alebo na uvedenej emailovej adrese.

S pozdravom

www.kurz-sbs.sk

4 názory k “Kurzy SBS a platnosť preukazov SBS počas pandémie Covid-19

 1. Dobrý de,Prosím Vás chcel by som sa informovať ako to je s preukazmy sbs konkretne ich platnosťou,Som držiteľom preukazu OS a končí mi jeho platnosť 14.7-2020 trvá ešte stále krízová situácia ,alebo som už povinný absolvovať opätovnú skúšku ?

  1. Dobrý deň pán Milan,

   podľa nám dostupných informácií Vláda Slovenskej republiky zatiaľ mimoriadnu situáciu, ktorú vyhlásila 12. marca 2020 v súvislosti s ochorením Covid-19, nezrušila. Mimoriadna situácia naďalej trvá.

   Napriek uvedenému si ale dovolíme dať Vám do pozornosti oznámenie úradu súkromných bezpečnostných služieb Prezídia Policajného zboru, ktoré na svojej stránke (tu) zverejnilo upozornenie pre akreditované osoby, ktorým oznámilo, že od 10.06.2020 úrad súkromných bezpečnostných služieb Prezídia Policajného zboru prijíma prihlášky na skúšku odbornej spôsobilosti k získaniu preukazu odbornej spôsobilosti. Skúšky odbornej spôsobilosti sa budú vykonávať v súlade s postupmi a pravidlami uvedenými v aktuálnych opatreniach Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktoré nájdete zverejnené tu: http://www.uvzsr.sk/. Zároveň úrad SBS upozornil akreditované osoby, ktoré realizujú odbornú prípravu riadnou formou (nie dištančnou), aby pri jej realizácii dodržiavali príslušné opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

   Pretože Vám už končí platnosť preukazu odbornej spôsobilosti, vzhľadom k hore uvedenému, si Vám dovoľujeme odporučiť začať sa zaoberať otázkou kurzu SBS a skúškou odbornej spôsobilosti. Problém môže nastať zrušení mimoriadnej situácie s kapacitami kurzov a môže sa stať, že sa do kurzu v potrebnej lehote nedostanete. Rovnako nikto dnes nevie aká budúcnosť nás čaká v súvislosti s druhou vlnou ochorenia a preto si myslíme, že ak absolvujete kurz, skúšku a bude Vám vydaný preukaz, máte na 10 rokov o jednu dôležitú starosť menej.

   S pozdravom

   https://www.kurz-sbs.sk

 2. Dobrý deň. Prečo zamestnávateľ sbs nás pri mzdových nárokoch zaraďuje do najnižšieho stupňa náročnosti keď máme odbornú spôsobilosť? Veď predsa do najnižšieho stupna sa zaraďujú napr. upratovačky kde stačí základné vzdelanie. Podla tabuliek máme byť zaraďovani do 2. stupňa. Prečo toto nik nekontroluje? Ďalej mnohé sbsky nedodržiavajú Zakonnik práce, neplatia nadčasové, nočné priplatky, nedodržiavajú fond pracovného času. Keď som to oznámila na Inšpektoriáte chceli odo mňa také dôkazy ku ktorým sa samozrejme nedostanem. Napr. G4S to robila tak, že nadčasy na výplatnej páske boli pod kolónkou odmeny aby nemuseli platiť priplatky, rozpisy služieb boli dva, jeden pre možnú kontrolu a druhý podľa skutočností, kde pracovníci do mesiaca mali aj 256 hodín odpracovaný ch. Zamestnávatelia su velmi vynaliezavi ked chcú ušetriť na úkor zamestnancov. Píšem z vlastnej skúsenosti. Keby to záležalo na mne, rad radom by som brala licencie sbskam ktoré nedodržiavajú Zákonník. Aj to málo čo podľa Zákonníka zamestnancom patrí, tak aj s tým niektorí zamestnávatelia špekulujú.

  1. Dobrý deň pani Marika.

   Rozumieme Vášmu rozhorčeniu. Z Vašich slov cítime, že máte pocit krivdy, nespravodlivosti, ktorá je podľa Vás páchaná na pracovníkoch SBS. Žiaľ, napriek tomu, že rozumieme Vášmu trápeniu, s týmto problémom Vám nedokážeme pomôcť. Na týchto stránkach sa snažíme ponúkať čitateľom odborný pohľad na veci súvisiace najmä so zákonom o súkromnej bezpečnosti. Čo sa týka Vami načrtnutého problému, ten je značne širší a zahŕňa v sebe možno viac ľudský ako odborný rozmer, a to: „Prečo si každý nerobí svoju prácu najlepšie ako vie a tak ako má?“. Tak SBSky, ako aj štátne orgány a v neposlednom rade aj samotný pracovníci SBS. Vo Vami popisovanom probléme ide o vymožiteľnosť práva ako takú, plnenie si úloh orgánov štátu a ďalšie súvislosti. Všetky porušenia, ktoré ste popísala kontrolujú a sankcionujú Inšpektoráty práce, stránka Národného inšpektorátu práce je tu: https://www.ip.gov.sk/. Až, ak tie zistia porušenia, právoplatne ich preukážu a potrestajú, je možné sa v určitých zákonných rámcoch zamýšľať nad odnímaním licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby. To by prichádzalo do úvahy iba vtedy, ak by zo strany SBS dochádzalo k hrubému alebo opakovanému porušovaniu všeobecne záväzných právnych predpisov. Na druhej strane, život nás už naučil, že svet nie je čierno biely a každá minca má dve strany. Preto pri všetkej úcte ku všetkým, nie len zamestnancom SBS, či majiteľom SBS, ak by pre tých, ktorý porušujú pravidlá odmietli zamestnanci pracovať a nemali by koho za takýchto podmienok zamestnávať, bol by to pre nich najväčší trest. Potom by si tieto praktiky dovoľovať už nemohli a museli by dodržiavať všetko, čo im zákon ukladá, pretože inak by im za tých pokrivených podmienok nik nechcel pracovať. Uvedomujeme si že aj tento pohľad je značne zjednodušený. Tu však už ide aj o určitú vlastnú integritu a možno aj odvahu zamestnancov. Taktiež si uvedomujeme, že samému je niekedy ťažko „bojovať“ so silnejším zamestnávateľom. Na tieto účely ale slúžia odborové organizácie. Slovenská republika je na tom pomerne slušne s možnosťou združovať sa v odborových organizáciách a to dokonca aj v porovnaní so svetom. Preto, riešenie Vami popisovaného problému by možno bolo vytvoriť odborovú organizáciu, ktorá by zastupovala pracovníkov SBS. Toto je však už úvaha naozaj mimo odborný rámec zákona o súkromnej bezpečnosti, preto sa ďalej v tejto úvahe rozpisovať nebudeme.

   Snáď Vám aspoň trochu naše slová pomohli. V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať.

   S pozdravom

   https://www.kurz-sbs.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *