Môže zamestnanec SBS viditeľne nosiť plynovú zbraň?

No čo poviete? Môže zamestnanec SBS viditeľne nosiť plynovú zbraň?

Podľa nás nie. A odpovieme aj prečo.

Podľa nášho názoru odpoveď na túto otázku dáva komparácia ustanovení zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o súkromnej bezpečnosti“) a zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o strelných zbraniach a strelive“).

Zákon o súkromnej bezpečnosti pomerne jasne oddeľuje strelné zbrane od vecných bezpečnostných prostriedkov. Pri vecných bezpečnostných prostriedkoch v § 52 ods. 4 jednoznačne vymedzuje, že osoba poverená výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania nesmie mimo času, keď plní úlohy podľa tohto zákona, viditeľne nosiť vecné bezpečnostné prostriedky. Použitím „právnického“ logického výkladového argumentu „dôkaz z opaku“, alebo „argument opačného významu“ (argumentum a contrario) dospejeme k záveru, že ak vecné bezpečnostné prostriedky nesmieme viditeľne nosiť mimo času, keď plníme úlohy podľa zákona o súkromnej bezpečnosti, v čase keď tieto úlohy plníme ich nosiť viditeľne môžeme. To ale nie je prípad plynových zbraní, ktoré sú strelnými zbraňami a patria do kategórie D.

Zákon o súkromnej bezpečnosti právnu reguláciu strelných zbraní nerieši takmer vôbec, snáď len s výnimkou zopár ustanovení, ktoré upravujú ako postupovať po jej použití. Celé ťažisko právnej regulácie ponecháva na zákon o strelných zbraniach a strelive. Preto, podľa nášho názoru, odpoveď musíme hľadať v ňom. V jeho ustanovení § 7 ods. 2 druhá veta je pritom jednoznačne vymedzené, že držiteľ zbrane kategórie D nesmie zbraň viditeľne nosiť alebo prepravovať. Žiadnu ďalšiu výnimku z tohto pravidla neustanovuje zákon o strelných zbraniach a strelive, ani zákon o súkromnej bezpečnosti.

Z uvedených dôvodov máme za to, že v prípade zbrane kategórie D jej držiteľ ju nesmie nosiť viditeľne.

Čo vy na to? Máme pravdu? Alebo sa mýlime?

www.kurz-sbs.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *