Naša firma má vlastných vrátnikov, oni vraj žiadne preukazy nepotrebujú. Ako to vlastne je?

Široká verejnosť má predstavu, že súkromná bezpečnostná služba je skupina holohlavých chlapíkov oblečená v čiernom. Ak nie skupina silných chlapcov, tak sú to aspoň tí, ktorí majú zbrane a vedia hneď spacifikovať každého, kto sa na nich čo i len škaredo pozrie. A to dokonca beztrestne! Na čo by mi takéto niečo bolo? Pomyslí si každý slušný podnikateľ. Takto nejako chápe SBS-ky nie len väčšina širokej verejnosti, ale aj väčšina podnikateľov.

TO JE VŠAK OMYL!

Takto nejako to síce vyzeralo niekedy v 90-tych rokoch minulého storočia, ale dnes súkromný bezpečnostný priemysel, ako sa činnosť SBS-iek nazýva v odborných kruhoch je míľovými krokmi vzdialený od vtedajšej situácie a ide o ďaleko zložitejšiu problematika. Zákon o súkromnej bezpečnosti z roku 2005, ktorý je účinný od 01.01.2006 dodnes, ustanovil, že súkromná bezpečnosť sa prevádzkuje ako súkromná bezpečnostná služba alebo ako technická služba na ochranu majetku a osoby.

Bezpečnostnú službu ďalej delí na:

  • strážnu službu,
  • profesionálnu cezhraničnú prepravu eurovej hotovosti cestnou dopravou,
  • detektívnu službu a
  • odbornú prípravu a poradenstvo.

A TU POSTUPNE PRICHÁDZAME K OTÁZKE POLOŽENEJ NA ZAČIATKU.

Väčšina ľudí si povie: „Veď my máme len vrátnikov. Čo to má čo spoločné so súkromnou bezpečnosťou?“. A tu sa dostávame k omylu, ktorého sa dopúšťa väčšina z nich! Tí tzv. vrátnici, informátori, technický personál alebo akokoľvek ich nazveme vykonávajú určitú činnosť. A to akú činnosť vykonávajú je podstatné! Ak napr. vedú evidenciu o vstupe do objektu a výstupe z neho, zisťujú a kontrolujú kto, čo do neho vnáša alebo vynáša, vykonávajú obchôdzky a kontrolujú, či je všetko v poriadku a podobne, teda ich úlohou je ochrana osoby alebo majetku, na každú takúto činnosť sa vzťahuje zákon o súkromnej bezpečnosti. A to aj v prípade, ak si túto činnosť zabezpečuje zamestnávateľ, napr. podnikateľ vlastnými zamestnancami, ktorých úlohou je akákoľvek ochrana firemného majetku alebo nejakých určených osôb. Každý kto túto činnosť vykonáva v rozpore so zákon o súkromnej bezpečnosti riskuje pokutu až do výšky 16 596,- Eur, prípadne 33 193,- Eur a zákaz činnosti až do 5 rokov.

A ako sa tomuto problému vyhnúť? Riešením je licencia a zamestnanci, ktorí sú držitelia preukazov SBS a spĺňajú ďalšie podmienky ustanovené zákonom o súkromnej bezpečnosti.

Chcete vedieť viac? Čítajte naše články ďalej! Ak sme na niečo zabudli neváhajte a kontaktujte nás s Vašimi otázkami, radi Vám odpovieme na našich stránkach.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *