Seriál otázok z ústnej časti skúšky – bezúhonnosť podľa zákona o súkromnej bezpečnosti

Kedy nie je osoba bezúhonná podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?

(Kto a za akých podmienok podľa zákona o súkromnej bezpečnosti sa nepovažuje za bezúhonného? Uveďte všetky prípady, kedy sa podľa zákona o súkromnej bezpečnosti vyžaduje, aby osoba bola bezúhonná!)

Osoba nie je bezúhonná ak:

 1. bola právoplatne odsúdená:
 2. za úmyselný trestný čin alebo
 3. za iný trestný čin, za ktorý jej bol uložený nepodmienečný trest odňatia slobody v dĺžke viac ako 12 mesiacov (za ktorý jej bol uložený trest odňatia slobody na viac ako 12 mesiacov – išla do väzenia na viac ako 12 mesiacov),
 4. jej súd alebo správny orgán uložil zákaz činnosti, ktorá súvisí s činnosťou podľa zákona o súkromnej bezpečnosti alebo ktorá je obsahom pracovnoprávneho vzťahu podľa zákona o súkromnej bezpečnosti, do skončenia výkonu zákazu činnosti (jej súd alebo polícia uloží zákaz činnosti výkonu funkcie strážnika, detektíva alebo inej činnosti podľa zákona o súkromnej bezpečnosti).

Bezúhonnosť osoby sa vyžaduje:

 1. pri podaní žiadosti o udelenie licencie – bezúhonnou osobou musí byť:
  1. fyzická osoba – žiadateľ,
  2. fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby alebo jeho členom (konateľ, predseda predstavenstva, člen predstavenstva atď.),
  3. prokurista,
  4. vedúci organizačnej zložky podniku, 
  5. splnomocnenec prevádzkovateľa 
  6. vedúci podniku zahraničnej právnickej osoby alebo
  7. zodpovedný zástupca,
 2. počas celej doby počas ktorej je osoba prevádzkovateľom, musia byť osoby uvedené v bode 1 bezúhonné,
 3. pri vydaní preukazu odbornej spôsobilosti a počas jeho držby,
 4. keď je osoba zamestnancom bezpečnostnej služby alebo v technickej služby.

Bezúhonnosť sa preukazuje ODPISOM z registra trestov a čestným vyhlásením, že osobe súd alebo správny orgán (polícia) neuložila zákaz činnosti. POZOR   NIE   VÝPISOM   Z   REGISTRA   TRESTOV. Podpis na čestnom vyhlásení musí byť osvedčený (na matrike alebo u notára).

6 názorov k “Seriál otázok z ústnej časti skúšky – bezúhonnosť podľa zákona o súkromnej bezpečnosti

 1. prosim vam ja sa kcem spitat ako to je to stou usnou odpovedou že či sa dopredu pripravim na to čo budem odpovedat ? alebo nie dakujem ,

 2. Chcem sa opitat nechcu ma pustit ku skuške na preukaz z dvovodu že pred troma rokmi som bo obvineni s podmienečnim trestom a nebol mi vistaveni zakaz činosti

  1. Dobrý deň pán Miroslav,

   veľmi ťažko sa nám odpovedá, ak nemáme úplné informácie. Avšak, na základe Vami uvedeného predpokladáme, že ste bol zrejme odsúdený za úmyselný trestný čin s podmienečným odkladom výkonu trestu odňatia slobody. Ak je osoba odsúdená za úmyselný trestný čin, je jedno či dostala zákaz činnosti alebo nie, už samotné odsúdenie za úmyselný trestný čin je dôvodom, pre ktorý nespĺňa podmienku bezúhonnosti podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti v znení neskorších predpisov a to až do doby, kedy jej nebol uložený trest zahladený. Z tohto dôvodu zrejme aj Vy nespĺňate podmienku bezúhonnosti a preto Vám preukaz odbornej spôsobilosti SBS nemôže byť vydaný.

   S pozdravom

   https://www.kurz-sbs.sk

 3. Dobrý deň, v práci si musíme rozšírit kvalifikáciu o kurz SBS typ S.( Kamerový systém.) Chcem sa opýtať či budem mať problém keď asi pred 20 rokmi som mal podmienku.

  1. Dobrý deň pán Ján,

   ak ste mal iba tzv. podmienku a už bolo to už pred 20 rokmi, tak v takom prípade by ste dnes už mal spĺňať podmienku bezúhonnosti a spoľahlivosti, teda, ak tomu nebránia iné skutočnosti a nemali by ste mať problém s možnosťou rozšíriť si kvalifikáciu.

   S pozdravom

   https://www.kurz-sbs.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *