SKVELÁ SPRÁVA – Čestné vyhlásenia sú zrušené !!!

Zdroj: Facebook Polícia Slovenskej republiky

V súvislosti s účinnosťou čl. LXXXIII prvého až tretieho bodu, dvanásteho a trinásteho bodu zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatrenia na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii), od 01.01.2019 nemusia prevádzkovatelia súkromných bezpečnostných služieb, technických služieb a zamestnanci súkromných bezpečnostných služieb a technických služieb predkladať čestné vyhlásenia o bezúhonnosti a spoľahlivosti, okrem osôb, ktoré sa v za posledných desať rokov nepretržite zdržiavali mimo územia Slovenskej republiky viac ako šesť mesiacov a nevedia predložiť doklad obdobný odpisu z registra trestov, pretože im ho štát nevydá (§ 13 ods. 3 zákona č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti).

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *