Aké podmienky musí spĺňať právnická osoba ak chce prevádzkovať detektívnu službu alebo odbornú prípravu a poradenstvo?

Zákonné podmienky, ktoré musí spĺňať právnická osoba, ak chce prevádzkovať detektívnu službu alebo odbornú prípravu a poradenstvo sú takmer rovnaké aké musí spĺňať právnická osoba na prevádzkovanie strážnej služby. Bližšie o týchto podmienkach sa dočítate tu: https://kurz-sbs.sk/ake-podmienky-musi-splnat-pravnicka-osoba-ak-chce-prevadzkovat-straznu-sluzbu/

Rozdiel spočíva len v tom, že fyzické osoby tvoriace štatutárne orgány, resp. členovia štatutárnych orgánov musia spĺňať náročnejšie podmienky týkajúce sa odbornej spôsobilosti a to hlavne vzdelania.

Podmienku požadovaného vzdelania na prevádzkovanie detektívnej služby a odbornej prípravy a poradenstva fyzická osoba spĺňa, ak:
a) získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa alebo tretieho stupňa v študijnom odbore právo alebo v oblasti bezpečnostných služieb alebo v týchto odboroch získala vedecko-pedagogický titul docent alebo profesor,
b) je držiteľom osvedčenia o vykonaní kvalifikačnej skúšky alebo
c) získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v inom študijnom odbore ako právo alebo v oblasti bezpečnostných služieb a získala špecializované policajné vzdelanie (tzv. dôstojnícka škola Policajného zboru) a vykonávala bezpečnostnú prax v ozbrojenom bezpečnostnom zbore najmenej desať rokov.

Zákon o súkromnej bezpečnosti vymedzil, že bezpečnostnou praxou je fyzická ochrana, pátranie, odborná príprava a poradenstvo na tieto činnosti.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *