Ak mi skončí platnosť preukazu SBS, čo mi hrozí, ak by som ho pozabudol odovzdať, alebo by som ho neodovzdal včas alebo vôbec?

Otázka čitateľa:

„Dobrý deň, chcem sa informovať  ak mi skončí platnosť preukazu  SBS a vo výhlaške sa spomína že ho treba odovzdať na MVSR, čo hrozí ak by som na to pozabudol, alebo ho neodovzdal včas alebo vôbec? Ďakujem“

 

Naša odpoveď:

Dobrý deň,

ak preukaz odbornej spôsobilosti neodovzdáte v zákonom ustanovenej lehote 15 dní od zániku jeho platnosti, porušíte § 20a ods. 4 zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) (ďalej len „zákon o súkromnej bezpečnosti“). Porušením § 20a ods. 4 zákona o súkromnej bezpečnosti sa dopustíte priestupku na úseku súkromnej bezpečnosti podľa § 92 ods. 1 písm. f) zákona o súkromnej bezpečnosti, tým, že si nesplníte inú povinnosť, ako je uvedená v písmenách a) až e), ustanovenú týmto zákonom, osobitným predpisom upravujúcim profesionálnu cezhraničnú prepravu eurovej hotovosti cestnou dopravou alebo na ich základe.
Podľa ustanovenia § 92 ods. 2 zákona o súkromnej bezpečnosti je za tento priestupok možné uložiť pokutu až do výšky 1 659 eur a zákaz činnosti do 5 rokov. Je potrebné ale uviesť, že toto sú horné hranice sankcií, ktoré zákon za tento priestupok ustanovuje.
Pri posudzovaní konkrétneho prípadu musí vždy správny orgán posudzovať viacero atribútov.  Pri určení druhu sankcie a jej výmery prihliadne na závažnosť priestupku, najmä na spôsob jeho spáchania a na jeho následky, na okolnosti, za ktorých bol spáchaný, na mieru zavinenia, na pohnútky a na osobu páchateľa, ako aj na to, či a akým spôsobom bol za ten istý skutok postihnutý v kárnom alebo disciplinárnom konaní.
S pozdravom
www.kurz-sbs.sk

2 názory k “Ak mi skončí platnosť preukazu SBS, čo mi hrozí, ak by som ho pozabudol odovzdať, alebo by som ho neodovzdal včas alebo vôbec?

  1. Dobrý deň chcem sa spýtať pred 2rokmi mi skončila platnosť preukazu SBS. Zabudla som ho odovzdať. Co mam robiť? V zivote som tu prácu nerobila.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *