Opatrenia na úseku SBS v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19

V súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, prijalo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a Prezídium Policajného zboru opatrenia proti jeho šíreniu aj na úseku súkromnej bezpečnosti. Kompletnú správu o prijatých opatreniach zo stránky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (www.minv.sk) vám prinášame tu:

V súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky od 12.03.20120 podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej  ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov na zabezpečenie úloh a opatrení zameraných na záchranu života, zdravia a majetku, prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činností pri odstraňovaní následkov prenosného ochorenia COVID-19 a v súvislosti s prijatím bezpečnostných opatrení, ktoré vyplývajú zo záverov zasadnutia Ústredného krízového štábu na zamedzenie a eliminovanie šírenia koronavírusu medzi obyvateľmi Slovenska a na zabezpečenie minimalizovania možných nepriaznivých vplyvov na zabezpečenie opatrení na úseku súkromných bezpečnostných služieb sa v dobe od 16.03.2020 do odvolania: 

  1. Pozastavuje prijímanie žiadostí o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby, vlastnej ochrany a žiadostí o udelenie akreditácie.
  2. Pozastavuje vykonávanie a určovanie skúšok odbornej spôsobilosti a kvalifikačných skúšok.
  3. Osobám, ktorým skončila platnosť preukazu odbornej spôsobilosti a tieto osoby boli prihlásené na skúšky odbornej spôsobilosti, ale nemohli sa jej zúčastniť z dôvodu zrušenia skúšky na základe rozhodnutia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ako aj osobám, ktorým skončí platnosť preukazu odbornej spôsobilosti, umožňuje naďalej vykonávať fyzickú ochranu podľa zákona o súkromnej bezpečnosti v období od 12.03.2020 do odvolania.
  4. Osobám, ktoré sa zúčastňujú výkonu fyzickej ochrany bez preukazu odbornej spôsobilosti po dobu 3 mesiacov podľa § 48 ods. 5 zákona o súkromnej bezpečnosti, umožňuje vykonávať túto činnosť aj po uplynutí tejto lehoty v období od 12.03.2020 do odvolania.
  5. Fyzickým osobám a právnickým osobám, ktorým v období od 12.03.2020 uplynie dvojročná lehota na predloženie dokladov bezúhonnosť, spoľahlivosť a zdravotná spôsobilosť umožňuje odklad na predloženie zamestnávateľom a príslušnému orgánu podľa § 8 písm. v) zákona o súkromnej bezpečnosti do odvolania.

 V záujme ochrany zdravia všetkých občanov, ako aj pracovníkov na úseku súkromnej bezpečnosti Prezídia Policajného zboru a krajských riaditeľstiev Policajného zboru upozorňujeme občanov, že na tieto pracoviská budú vpustení len s rúškom, šálom alebo obdobnou ochranou tváre. Odporúčame občanom, aby svoje podania a komunikáciu s pracoviskami na úseku súkromnej bezpečnsti realizovali elektronickou formou alebo prostredníctvom Slovenkej pošty a. s.

3 názory k “Opatrenia na úseku SBS v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19

  1. Dobrý deň, chcem sa spýtať, končí mi platnosť preukazu sbs 20.4.2021, aký je postup počas pandemie, či sa kurzy vykonávajú alebo sa mi platnosť preukazu predľži. Ďakujem

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *